A Pink bi nem da khong thuong tiec khi tro thanh co van cho "Produce 101" cung voi SNSD va Wonder Girls

Sao Hàn Quốc 10:50 07/03/2016

A Pink bị ném đá không thương tiếc khi trở thành cố vấn cho "Produce 101" cùng với SNSD và Wonder Girls

2 thành viên của A Pink là Chorong và Hayoung sẽ tham dự "Produce 101" với vai trò cố vấn hình tượng.