Victoria Beckham noi bat voi cay den sanh dieu

Thời trang của sao 15:06 22/03/2016

Victoria Beckham nổi bật với cây đen sành điệu

Trong sự kiện quảng bá tại Seoul (Hàn Quốc) Victoria Beckham nổi bật với cây đen sành điệu

Kết nối