Ban vay fake nhung ai cung choang khi nhin gia tien Ngoc Trinh dua ra

Sao Việt 15:14 10/01/2017

Bán váy fake nhưng ai cũng choáng khi nhìn giá tiền Ngọc Trinh đưa ra

Là đồ nhái nhưng mang thương hiệu Ngọc Trinh thì giá phải gấp đôi.

Kết nối