Truong Giang: "Toi chua bao gio choi viec yeu Nha Phuong"

Sao Việt 09:56 19/03/2016

Trường Giang: "Tôi chưa bao giờ chối việc yêu Nhã Phương"

Trường Giang cho biết anh chưa từng hối tiếc về chuyện yêu Nhã Phương và người như Nhã Phương không lấy làm vợ thì rất phí.

Kết nối