Liveshow Tran Thanh: Hoa hau Thu Hoai la nguoi tich cuc nhat

Sao Việt 16:14 21/03/2016

Liveshow Trấn Thành: Hoa hậu Thu Hoài là người tích cực nhất

Trong buổi họp báo Liveshow Trấn Thành, Hoa hậu Thu Hoài là người tích cực nhất và đến sớm nhất.

Kết nối