Pham Bang Bang va Ly Than gop tien mua nha, chuan bi ket hon?

Sao Hoa Ngữ 14:55 21/03/2016

Phạm Băng Băng và Lý Thần góp tiền mua nhà, chuẩn bị kết hôn?

Phạm Băng Băng và Lý Thần đã đến cục quản lý bất động sản tại Thanh Đảo để làm thủ tục mua nhà.

Kết nối