“Vo chong” Trieu Le Dinh – Quach Phu Thanh tinh tu trong “Tan song dien khong bao gio tan bien”

Phim chiếu rạp 11:35 25/03/2016

“Vợ chồng” Triệu Lệ Dĩnh – Quách Phú Thành tình tứ trong “Tân sóng điện không bao giờ tan biến”

Sau 95 ngày ghi hình, đoàn phim Tân sóng điện không bao giờ tan biến cũng chính thức đóng máy

Kết nối