Hari Won la nguoi keo kiet, chat bop?

Sao Việt 10:58 18/03/2016

Hari Won là người keo kiệt, chắt bóp?

Trợ lý của Hari Won chia sẻ rằng cô là người keo kiệt khi tiết kiệm mua sắm. Nhưng mục đích của Hari Won khi chi tiêu dè sẻn lại rất thực tế.