Them bang chung ve moi quan he giua Son Tung M-TP va Thieu Bao Tram

Sao Việt 10:39 16/03/2016

Thêm bằng chứng về mối quan hệ giữa Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm

Những hình ảnh trong chuyến du lịch Singapore của Thiều Bảo Trâm cho thấy cô đang đi nghỉ với Sơn Tùng M-TP.

Kết nối