Sao Viet phat ngon

Sao Việt 09:52 16/03/2016

Sao Việt phát ngôn

Những phát ngôn của sao Việt gần đây đã trở thành một công cụ để đánh bóng tên tuổi, thậm chí chỉ để nói cho vui. Tuy nhiên, những điều này lại tạo ra hình ảnh xấu trong mắt công chúng.