Nhom nhac 365 ra mat sach dau tay

Sao Việt 10:35 18/03/2016

Nhóm nhạc 365 ra mắt sách đầu tay

Cuốn sách là hành trình 5 năm của nhóm do nhóm thực hiện với sự chấp bút của cây bút trẻ cũng là thành viên của nhóm : Jun.

Kết nối