Madonna va nhung lan gay soc trong tour "Rebel Heart"

Sao Quốc Tế 14:55 21/03/2016

Madonna và những lần gây sốc trong tour "Rebel Heart"

33 năm hoạt động nghệ thuật và danh sách những hành động khiêu khích, gây sốc của Madonna càng ngày càng dài thêm

Kết nối