Phim truyen hinh Viet Nam dang dan di den "diem chet".

Truyền hình 15:55 23/03/2016

Phim truyền hình Việt Nam đang dần đi đến "điểm chết".

Số lượng giảm, chất lượng thiếu đột phá, khả năng cạnh tranh kém…

Kết nối