Nu hoang bang gia phan 2 chuan bi buoc vao giai doan quay phim

Phim chiếu rạp 09:24 19/03/2016

Nữ hoàng băng giá phần 2 chuẩn bị bước vào giai đoạn quay phim

"Công chúa Anna" Kristen Bell cho hay, "Frozen 2" chuẩn bị bước vào giai đoạn bấm máy.

Kết nối