Thong tin se co "Terminator 6" khien cho Fan sot sinh sich

Phim chiếu rạp 18:22 22/03/2016

Thông tin sẽ có "Terminator 6" khiến cho Fan sốt sình sịch

Ngôi sao của loạt phim Arnold Schwarzenegger vừa trả lời trong một phỏng vấn rằng ông đang chờ thực hiện "Terminator 6".

Kết nối