Nu hon dua "Hau due mat troi" nhanh chong thiet lap cac ky luc rating.

Hậu trường 10:01 24/03/2016

Nụ hôn đưa "Hậu duệ mặt trời" nhanh chóng thiết lập các kỷ lục rating.

Hậu duệ mặt trời xuất sắc cán mốc rating 30,4%

Kết nối