Bang chung cho thay Nobita la mot thien tai thuc su

Cộng đồng mạng 15:30 16/03/2016

Bằng chứng cho thấy Nobita là một thiên tài thực sự

Giỏi chơi thun, giỏi chơi cờ, làm bài kiểm tra bừa nhưng xác suất đúng trên 50% chứng tỏ Nobita là một thiên tài đích thực mà.