Nguoi dan ong thach thuc cong an "thang nao ngon vo kiem tra", tu xung la "anh em trong nganh"

Cộng đồng mạng 17:02 22/03/2016

Người đàn ông thách thức công an "thằng nào ngon vô kiểm tra", tự xưng là "anh em trong ngành"

Người "trong ngành" khóa cửa xe , thách thức tổ công tác của công an: 'Thằng nào ngon vô kiểm tra, trong xe có tiền và nhiều đồ quý…'