"De nhat my nu Bac Kinh" Canh Diem tham gia phim bom tan "Pacific Rim" 2

Phim chiếu rạp 08:19 23/09/2016

"Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm tham gia phim bom tấn "Pacific Rim" 2

Sự tham gia của Cảnh Điềm trong phim bom tấn "Pacific Rim" 2 được hứa hẹn là tạo nguồn gió mới cho phần 2 của bộ phim.