Hyomin (T-ara) "ho bao" trong teaser MV moi

MV 11:01 09/03/2016

Hyomin (T-ara) "hở bạo" trong teaser MV mới

Đây sẽ là album đánh lẻ thứ 2 của Hyomin sau "Make Up".

Kết nối