Tho phao nhe nhom khi Anandi co thai voi Shiv trong phan 9 Co dau 8 tuoi

Truyền hình 11:48 24/03/2016

Thờ phào nhẹ nhõm khi Anandi có thai với Shiv trong phần 9 Cô dâu 8 tuổi

Cuối cùng, sau "hàng tháng trời" mới động phòng Anandi đã có tin vui

Kết nối