Vi sao Diem Huong, Tang Thanh Ha tu bo showbiz?

Sao Việt 09:55 24/03/2016

Vì sao Diễm Hương, Tăng Thanh Hà từ bỏ showbiz?

Diễm Hương, Tăng Thanh Hà, Mộng Vân, Võ Sông Hương, Thuỷ Tiên là 5 ngọc nữ của màn ảnh Việt cùng giống nhau ở một điểm, khi sự nghiệp đang đỉnh cao thì đều lui vào hậu trường. Vì sao Diễm Hương, Tăng Thanh Hà từ bỏ showbiz? Thuỷ Tiên, Võ Sông Hương và Mông Vân cũng vậy?