Tu Hy Vien hanh phuc ben chong dai gia khoe bung bau 6 thang

Sao Hoa Ngữ 11:46 24/03/2016

Từ Hy Viên hạnh phúc bên chồng đại gia khoe bụng bầu 6 tháng

Đây là lần thứ hai Từ Hy Viên mang bầu, nàng "Sam Thái" của 'Vườn sao băng" đang rất mong ngóng quý tử chào đời.

Kết nối