Khi cac thuc tap sinh "Produce 101" "bung no" tren san khau

Truyền hình 10:27 24/03/2016

Khi các thực tập sinh "Produce 101" "bủng nổ" trên sân khấu

Show truyền hình sống còn "Produce 101" sở hữu những thí sinh tham dự đầy tài năng, hứa hẹn là cây hút fan nếu được ra mắt.

Kết nối