Ly Nha Ky khac la voi toc mai thua

Thời trang của sao 14:11 23/03/2016

Lý Nhã Kỳ khác lạ với tóc mái thưa

Để kiểu tóc mái thưa khác lạ Lý Nhã Kỳ trẻ trung và khác lạ.