Dao dien Andy Wachowski tiep noi anh trai di chuyen gioi thanh phu nu

Châu Á 11:32 10/03/2016

Đạo diễn Andy Wachowski tiếp nối anh trai đi chuyển giới thành phụ nữ

Ngày 8/3, Andy Wachowski viết thông báo chính thức, gửi đến giới truyền thông với tiêu đề "Anh em nhà Wachowski giờ đã thành chị em".