Red Velvet tiep tuc theo duoi concept "tieu lolita" trong album moi

Album 14:51 10/03/2016

Red Velvet tiếp tục theo đuổi concept "tiểu lolita" trong album mới

SM Ent. tung hình ảnh nhá hàng của 2 thành viên Yeri và Irene trong album mới của Red Velvet.

Kết nối