Cac huyen thoai dien anh roi vao the doi dau trong cung mot tac pham.

Hậu trường 17:21 24/03/2016

Các huyền thoại điện ảnh rơi vào thế đối đầu trong cùng một tác phẩm.

Không chỉ có “Batman v Superman: Dawn of Justice” mà còn Frankenstein Meets the Wolfman (1943), King Kong vs. Godzilla (1963)...

Kết nối