Khi "Superman" Henry Cavill khong mac gi tren hanh lang khach san

Sao Quốc Tế 13:00 25/03/2016

Khi "Superman" Henry Cavill không mặc gì trên hành lang khách sạn

"Superman" Henry Cavill chia sẻ về sự cố xấu hổ trong quá khứ trên talkshow Late Night with Seth Meyers.

Kết nối