"Vo Diep Van" Hung Dai Lam cat dut lien lac voi vi hon phu dai gia

Sao Hoa Ngữ 13:16 25/03/2016

"Vợ Diệp Vấn" Hùng Đại Lâm cắt đứt liên lạc với vị hôn phu đại gia

Người đẹp "Diệp Vấn" Quách Khả Tụng phát hiện vị hôn phu đại gia Quách Khả Tụng vẫn thường xuyên liên lạc với vợ cũ.