Ho Vinh Khoa duoc truyen thong Thai uu ai khi du su kien LGBT

Sao Việt 16:18 16/03/2016

Hồ Vĩnh Khoa được truyền thông Thái ưu ái khi dự sự kiện LGBT

Mĩ nam là đại diện chính thức của Việt Nam tham dự sự kiện này.

Kết nối