Ki la hien tuong " may song than" tren bien

Cộng đồng mạng 16:01 15/03/2016

Kì lạ hiện tượng " mây sóng thần" trên biển

Hiện tượng “mây sóng thần” thường xuất hiện trước khi bão đổ bộ. Những đám mây lớn thường kéo dài đến vài km choán cả bầu trời.