Wendy (Red Velvet) bat ngo solo trong du an "SM Station"

Sao Hàn Quốc 10:55 03/03/2016

Wendy (Red Velvet) bất ngờ solo trong dự án "SM Station"

"SM Station" là dự án dài hơi kéo dài 52 tuần của SM Ent.

Kết nối