SM, YG kiem hang tram trieu USD nho kinh doanh nghe si

Châu Á 15:07 21/03/2016

SM, YG kiếm hàng trăm triệu USD nhờ kinh doanh nghệ sĩ

SM Ent. đứng đầu danh sách với doanh thu 280 triệu USD trong năm 2016.

Kết nối