"Chét" là tù duy nhát Minh Thuan viet ra vào ngày cuói nàm tren giuòng bẹnh

Sao Việt 17:11 19/09/2016

"Chết" là từ duy nhất Minh Thuận viết ra vào ngày cuối nằm trên giường bệnh

Trong thời gian ở bệnh viện, Minh Thuận đã viết ra chữ này.

Thanh Thao lap di chuc de lai toan bo tai san cho con nuoi Jacky

Sao Việt 09:30 25/03/2016

Thanh Thảo lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con nuôi Jacky

Thanh Thảo nhận con trai của em gái làm con hợp pháp, đón bé sang Mỹ sống cùng và lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con.