Boyband dau tien nha JYP - DAY6 xac nhan tro lai voi 5 thanh vien sau khi Junhyeok roi nhom

Album 12:10 23/03/2016

Boyband đầu tiên nhà JYP - DAY6 xác nhận trở lại với 5 thành viên sau khi Junhyeok rời nhóm

DAY6 sẽ giữ nguyên đội hình 5 người cho sự trở lại sắp tới.