Phan Hien - Khanh Thi khong ngai ngan khoa moi

Sao Việt 07:40 23/03/2016

Phan Hiển - Khánh Thi không ngại ngần khoá môi

Trong một buổi luyện tập cùng với các thí sinh, Phan Hiển - Khánh Thi không ngần ngại khoá môi và trao nhau những cử chỉ thân mật.

Kết nối