"Thuong An" gay "choang" khi xac nhan duoc xay dung tu nhan vat co that

Truyền hình 19:00 22/03/2016

"Thượng Ẩn" gây "choáng" khi xác nhận được xây dựng từ nhân vật có thật

Tác giả Sài Kê Đản là xác nhận bộ phim Thượng Ẩn được xây dựng từ một câu truyện có thật.