Cuoc doi bi tham cua co be 12 tuoi nuoi 4 nguoi anh hoc dai hoc

Cộng đồng mạng 16:48 25/03/2016

Cuộc đời bi thảm của cô bé 12 tuổi nuôi 4 người anh học đại học

Một cô bé 12 tuổi thì có thể làm được việc gì đây? Thế nhưng, cô bé trong truyện dưới đây lại hoàn toàn khác, em đã nuôi bốn người anh học Đại học, cuối cùng, cuộc đời của em kết thúc lại quá bi thảm.