“Ha hong” cua Pham Duy lan dau phat hanh tai Viet Nam

Single 13:41 26/03/2016

“Hạ hồng” của Phạm Duy lần đầu phát hành tại Việt Nam

Sáng tác từ trước năm 1975 nhưng ca khúc Hạ hồng của cố nhạc sĩ Phạm Duy mãi tới nay mới lần đầu được thu âm, phát hành tại Việt Nam sau 41 năm.