Cong Vinh het loi khen Thuy Tien dam dang

Sao Việt 08:49 26/03/2016

Công Vinh hết lời khen Thuỷ Tiên đảm đang

Công Vinh không ngại dành những lời có cánh cho Thuỷ Tiên về khoản bếp núc lẫn công việc.

Kết nối