‘Batman v Superman’ khong duoc gioi phe binh quoc te danh gia tich cuc

Phim chiếu rạp 15:27 23/03/2016

‘Batman v Superman’ không được giới phê bình quốc tế đánh giá tích cực

Tuy bị giới phê bình lạnh nhạt là vậy, nhưng Batman v Superman vẫn dự kiến thu 300 triệu USD trong cuối tuần này.