Big Bang khang dinh vi the qua su thanh cong cua "MADE"

Châu Á 10:23 25/03/2016

Big Bang khẳng định vị thế qua sự thành công của "MADE"

Big Bang trở lại sau 3 năm với "MADE" và vị thế ở Kpop không thể dịch chuyển.

Kết nối