Bach Lac Nhan say xin, doi te bay trong "Thuong An"

Truyền hình 09:59 19/03/2016

Bạch Lạc Nhân say xỉn, đòi tè bậy trong "Thượng Ẩn"

Mới đây, netizen từ Trung truyền tay nhau đoạn phim được cho là cảnh bị cắt trong một tập phim "Thượng Ẩn"

Kết nối