SM, YG kiem hang tram trieu USD nho kinh doanh nghe si

Châu Á 15:07 21/03/2016

SM, YG kiếm hàng trăm triệu USD nhờ kinh doanh nghệ sĩ

SM Ent. đứng đầu danh sách với doanh thu 280 triệu USD trong năm 2016.

Kết nối

BXH MV