365DaBand: "Doi dau nhu la mo"

Việt Nam 17:43 11/03/2016

365DaBand: "Đời đâu như là mơ"

“Sau đêm ra mắt công chúng ngày 16-12-2010, những hào nhoáng, tiếng hò reo cổ vũ, tiếng vỗ tay tán thưởng và ánh đèn sân khấu cứ ám ảnh chúng tôi mãi suốt thời gian sau đó… Nhưng đời đâu như là mơ” ( Trích sách 365: Những người lạ quen thuộc).