• Thanh Thảo

Thanh Thao lap di chuc de lai toan bo tai san cho con nuoi Jacky

Sao Việt 09:30 25/03/2016

Thanh Thảo lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con nuôi Jacky

Thanh Thảo nhận con trai của em gái làm con hợp pháp, đón bé sang Mỹ sống cùng và lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con.

Kết nối