• Kesha

Kesha lam don khang cao chong nha san xuat Dr. Luke sau khi bi xu thua kien

Âu Mỹ 17:37 22/03/2016

Kesha làm đơn kháng cáo chống nhà sản xuất Dr. Luke sau khi bị xử thua kiện

Kesha tiếp tục đấu tranh trong vụ kiện tố cáo Dr. Luke lạm dụng tình dục với mình.

Kết nối