• Kai EXO

Cu dan mang Han dua ra bang chung em ut Krystal f(x) hen ho voi co may nhay Kai (EXO)

Châu Á 10:51 22/03/2016

Cư dân mạng Hàn đưa ra bằng chứng em út Krystal f(x) hẹn hò với cỗ máy nhẩy Kai (EXO)

Krystal f(x) và Kai (EXO) được cho là đang hẹn hò với một mối quan hệ nghiêm túc.