Ga SM ap dao ve luong album tieu thu nua dau nam 2015

Album 11:06 23/06/2015

Gà SM áp đảo về lượng album tiêu thụ nửa đầu năm 2015

Dàn gà cưng SM một lần nữa khẳng định sức hút của mình.

Kết nối